• Todas as áreas
XENERALIDADES
 • Diccionarios
 • Enciclopedias
FILOSOFÍA, PSICOLOXÍA, ÉTICA
 • Recursos
RELIXIÓN
 • Cristianismo
 • Outras relixións, mitoloxía
CIENCIAS SOCIAIS
 • Dereito
 • Educación
 • Etnografía, vida social, costumes, folclore
MISCELÁNEA DE AUTORÍA PROPIA
 • Recursos propios
MATEMÁTICAS, CIENCIAS NATURAIS
 • Medio ambiente
 • Matemáticas
 • Astronomía
 • Física
 • Química, mineraloxía
 • Bioloxía
 • Botánica
 • Zooloxía
CIENCIAS APLICADAS, MEDICINA, TECNOLOXÍA
 • Medicina, saúde
 • Enxeñería, tecnoloxía
 • Informática
 • Agricultura, gandería, pesca
 • Economía doméstica
 • Cociña
ARTE, MÚSICA, DEPORTES, ESPECTÁCULO
 • Historia da arte
 • Arquitectura
 • Escultura
 • Pintura
 • Debuxo, deseño, artesanía, manualidades, costura
 • Música
 • Xogos, deportes, espectáculos
LINGÜÍSTICA E LITERATURA
 • Lingua galega
 • Lingua castelá
 • Lingua inglesa
 • Lectoescritura
 • Literatura
 • Narrativa en galego
 • Narrativa en castelá
 • Narrativa en inglés
 • Poesía en galego
 • Poesía en castelá
 • Poesía en inglés
 • Teatro en galego
 • Teatro en castelá
 • Teatro en inglés
 • Cómic
 • Ensaio
XEOGRAFÍA, BIOGRAFÍA, HISTORIA
 • Xeografía, viaxes, atlas
 • Biografías
 • Historia universal
 • Historia de España e Europa
 • Historia de Galicia
 • Localidade (Monforte)
FILTRAR
ANIMALS
Identificar animais. Alumnado de infantil.
Autoría: Junta de Castilla y León saber máis...
VISITAR
ARTÍCULOS E DEMOSTRATIVOS
Actividades para coñecer e diferenciar os determinantes.
Diferenciar entre artículos e demostrativos. saber máis...
VISITAR
AULA ABIERTA ARASAAC
Formación en Comunicación Aumentativa e Alternativa.
Repositorios de contidos de calidade. saber máis...
VISITAR
BIBLIJA.NET
Versión da Biblia en Internet
Presenta una navegación facilmente accesible y organizada, permitindo realizar búscas tanto por referencias bíblicas como por texto libre. Si se opta por texto libre, pode limitarse a busca a determinados libros. saber máis...
VISITAR
BIOGRAFÍAS-BOSQUE DE FANTASÍAS
Biografías interesantes para ler, creadas de forma específica para os niveis de primaria.
Unha sección da plataforma, “Bosque de fantasías”, repleta de biografías cortas, en linguaxe sinxela e amena. saber máis...
VISITAR
CUANTO SABEMOS DE...
Biblioteca digital infantil.
Canto sabemos de animas comidas, cousas , natureza, traballamos con: números, cores diferentes, as normas, os laberintos saber máis...
VISITAR
DICCIONARIO SM
Diccionario de Castellano.
Busca definición de palabras. saber máis...
VISITAR
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Diccionario de la lengua española.
El Diccionario de la lengua española es el diccionario oficial de la Real Academia Española (RAE). saber máis...
VISITAR
DICCIONARIO INVERSO IEDRA
Diccionario buscador.
Es un diccionario inverso basado en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española que halla palabras buscando en su definición. saber máis...
VISITAR
DICCIONARIOS DE ESPAÑOL.
Multidiccionario on-line de español.
Autoría: Universidad de Oviedo. saber máis...
VISITAR
DICIONARIO DA REAL ACADEMIA GALEGA
Dicionario da Real Academia Galega
Permite tres tipos de consulta: busca simple, sinónimos e busca avanzada. saber máis...
VISITAR
DIGALEGO
Dicionario de galego online(defeniciones, sinónimos, conjugador e refráns).
A aplicación de Digalego, app oficial da Xunta de Galicia, permite a busca de termos na EGU, permitindo acceder á súa definición, recursos multimedia asociados, termos veciños, sinónimos, frases feitas, etc. saber máis...
VISITAR
EL HUEVO DE CHOCOLATE (03-I)
Recursos variados para educación infantil.
Enciclopedia miscelánea de recursos web de infantil.

saber máis...
VISITAR
EL RINCÓN DE LOS CHICOS
Biblioteca virtual infantil.
Biblioteca con libros ordenados alfabéticamente y clasificados por edades. saber máis...
VISITAR
EL ÁRBOL DE LAS PALABRAS
Recursos para educación infantil.
Aprendo: palabras, vocales, consonantes, números y formas geométricas. saber máis...
VISITAR
EUROTRAIN
Viaxe pola historia de Europa. Educación Primaria
Autoría: Consejería de Edu. Junta de Castilla y León. saber máis...
VISITAR
JUEGA CON LAS MATEMÁTICAS
Juegos de matemáticas para 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º primaria.
Xogo que potencia a aprendizaxe das matemáticas nos distintos niveis de educación primaria. saber máis...
VISITAR
LA MÁQUINA DE LAS RIMAS
Xogo para facer rimas.
Obradoiro de rimas. saber máis...
VISITAR
LA ENCANTADORA DE NÚMEROS
Recursos de matemáticas para Educación Infantil
Matemáticas manipulativas con regletas. saber máis...
VISITAR
LA GRANJA: JUEGO MATEMÁTICO
Xogo matemático en 3 niveis (fácil, medio e difícil) sobre a Suma, Resta e Multiplicación.
Calculo mental con tres niveis. saber máis...
VISITAR