• Todas as áreas
XENERALIDADES
 • Diccionarios
 • Enciclopedias
FILOSOFÍA, PSICOLOXÍA, ÉTICA
 • Recursos
RELIXIÓN
 • Cristianismo
 • Outras relixións, mitoloxía
CIENCIAS SOCIAIS
 • Dereito
 • Educación
 • Etnografía, vida social, costumes, folclore
MISCELÁNEA DE AUTORÍA PROPIA
 • Recursos propios
MATEMÁTICAS, CIENCIAS NATURAIS
 • Medio ambiente
 • Matemáticas
 • Astronomía
 • Física
 • Química, mineraloxía
 • Bioloxía
 • Botánica
 • Zooloxía
CIENCIAS APLICADAS, MEDICINA, TECNOLOXÍA
 • Medicina, saúde
 • Enxeñería, tecnoloxía
 • Informática
 • Agricultura, gandería, pesca
 • Economía doméstica
 • Cociña
ARTE, MÚSICA, DEPORTES, ESPECTÁCULO
 • Historia da arte
 • Arquitectura
 • Escultura
 • Pintura
 • Debuxo, deseño, artesanía, manualidades, costura
 • Música
 • Xogos, deportes, espectáculos
LINGÜÍSTICA E LITERATURA
 • Lingua galega
 • Lingua castelá
 • Lingua inglesa
 • Lectoescritura
 • Literatura
 • Narrativa en galego
 • Narrativa en castelá
 • Narrativa en inglés
 • Poesía en galego
 • Poesía en castelá
 • Poesía en inglés
 • Teatro en galego
 • Teatro en castelá
 • Teatro en inglés
 • Cómic
 • Ensaio
XEOGRAFÍA, BIOGRAFÍA, HISTORIA
 • Xeografía, viaxes, atlas
 • Biografías
 • Historia universal
 • Historia de España e Europa
 • Historia de Galicia
 • Localidade (Monforte)
FILTRAR
AJEDREZ EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Recurso para Primaria para aprender o xogo do xadrez
Inicia aos nenos na aprendizaxe do xadrez a través das tic.Tamén aprenden a historia do xadrez e o valor das casiñas do taboleiro así como os distintos movementos das distintas pezas saber máis...
VISITAR
APRENDO MÚSICA
Octavio Soler, Actividades e xogos para aprender e practicar a linguaxe musical.Nivel Primaria.
Actividades encamiñadas á aprendizaxe das notas e á iniciación nos distintos instrumentos. saber máis...
VISITAR
AYUDA A LA LECTOESCRITURA
Aplicación desenrolada pola “Junta de Andalucía” na que se presentan varias actividades de ortografía, lectura, escritura e vocabulario. Tamén ofrece algúns xogos. saber máis...
VISITAR
BIBLIJA.NET
Versión da Biblia en Internet
Presenta una navegación facilmente accesible y organizada, permitindo realizar búscas tanto por referencias bíblicas como por texto libre. Si se opta por texto libre, pode limitarse a busca a determinados libros. saber máis...
VISITAR
BIOGRAFÍAS-BOSQUE DE FANTASÍAS
Biografías interesantes para ler, creadas de forma específica para os niveis de primaria.
Unha sección da plataforma, “Bosque de fantasías”, repleta de biografías cortas, en linguaxe sinxela e amena. saber máis...
VISITAR
CONOCE LA BIBLIA
Recurso iterativo para coñecer libros e personaxes da Biblia.
Aparece dividido en dous grandes bloques, Antigo Testamento e Novo Testamento. Ademais de coñecer os personaxes e libros permítenos realizar actividades. saber máis...
VISITAR
DICIONARIO VISUAL INTERACTIVO
Dicionario visual para consultas e actividades. saber máis...
VISITAR
EDUCACIÓN FÍSICA. PROYECTO LUDOS
Ministerio de Educación e Ciencia (CNICE). Recursos multimedia de Educación Fisica para primaria, profesorado e familias.
Este proxecto ofrece múltiples recursos multimedia e iteractivos para a aprendizaxe na área de E. F. de Ed. Primaria. Actividades clasificadas por ciclos, tratan sobre temas relacionados co deporte. saber máis...
VISITAR
EDUCANAVE
Cruz Fernandez. As novas tecnoloxías aplicadas á educación: Infantil, Primaria, Ingles e Xogos.
Importante número de recursos educativos dixitais. Estructurada en catro seccións: Infantil, Primaria, Inglés e Xogos. Dentro de cada sección os recursos están clasificados por áreas temáticas ou competencias.
saber máis...
VISITAR
EL HUEVO DE CHOCOLATE (03-I)
Recursos variados para educación infantil.
Enciclopedia miscelánea de recursos web de infantil.

saber máis...
VISITAR
LA CASA DEL MAGO
Web do Ministerio de Educación e Ciencia. Sobre música e plástica.
Introdución á música a través dos distintos instrumentos saber máis...
VISITAR
LA GRANJA MATEMÁTICA (51-P1)
É un xogo educativo de sumas en dous niveis e de multiplicacións. Selecciona a opción que deses. saber máis...
VISITAR
LA RESTA (51-P1)
Practicar a resta sinxelas. Previamente debes elixir o número de cifras e o número de restas a facer. saber máis...
VISITAR
LA SUMA (51-P1)
Practicar a suma sinxelas. Previamente debes elixir o número de cifras dos sumandos . saber máis...
VISITAR
LECTURAS INTERACTIVAS
Aplicacións didácticas. Lecturas interactivas para pequenos e para maiores. saber máis...
VISITAR
LENGUA ESPAÑOLA (CASTILLA Y LEÓN)
Para traballar ortografía e gramática. saber máis...
VISITAR
MATEMÁTICAS CON MARIO 2 (51-P)
Para practicar as catro operación básicas con tres niveis de dificultade. saber máis...
VISITAR
SETERRA
Programa de xeografía (gratuíto) en varios idiomas (inglés, francés, español, aleman…).
Ensina a xeografía, os mapas, de forma divertida, como si fose un xogo. Pero un xogo no que o alumnado vai vendo a súa puntuación e recibindo pistas cando se equivoca. saber máis...
VISITAR
SUMAR SIN PARAR (51-P1)
""Sumar sin parar", da Xunta de Castela e León, consiste en sumar varios números para obter un resultado dado e nun tempo determinado para completar o xogo. Por elo, aínda que non é moi dificultoso é estimulante por ser competitivo con un mesmo e cos outros. Recomendado a partir de 8 anos. saber máis...
VISITAR
SYMBALOO EDUCACIÓN ESPECIAL
Selección de recursos e material empregado por Elvira na súa clase de PT saber máis...
VISITAR