LA GRANJA: JUEGO MATEMÁTICO
Xogo matemático en 3 niveis (fácil, medio e difícil) sobre a Suma, Resta e Multiplicación.
Calculo mental con tres niveis.
VISITAR

"La Granja Matemática", de Vedoque,é un xogo atractivo para  nenos no que se practica o cálculo mental en
suma, resta e multiplicación, en cada uhna delas con tres niveis de dificultade.
Por elo, pódese  xogar dende 1º ata 5º de
Primaria.

volver