DICIONARIO DA REAL ACADEMIA GALEGA
Dicionario da Real Academia Galega
Permite tres tipos de consulta: busca simple, sinónimos e busca avanzada.
VISITAR
Este dicionario establece a norma da lingua galega no referente ao léxico. Aquí poderás atopar a ortografía normalizada de case 60.000 artigos lexicográficos e os seus significados, así como información importante sobre a pronunciación, as propiedades gramaticais, os sinónimos, os antónimos, o rexistro, e outros datos útiles para o uso correcto da lingua.
volver