BIBLIJA.NET
Versión da Biblia en Internet
Presenta una navegación facilmente accesible y organizada, permitindo realizar búscas tanto por referencias bíblicas como por texto libre. Si se opta por texto libre, pode limitarse a busca a determinados libros.
VISITAR


A Sociedade Bíblica de Eslovenia, unha
entidade de estudos de textos bíblicos, ofrece aos internautas a posibilidade
de ler a Biblia en sete idiomas europeos, a saber, esloveno, inglés, francés,
holandés, euskera, catalán e españolOfrece as versións bíblicas aprobadas para
cada lingua.
volver