ARTÍCULOS E DEMOSTRATIVOS
Actividades para coñecer e diferenciar os determinantes.
Diferenciar entre artículos e demostrativos.
VISITAR
Obradoiro práctico para diferenciar determinantes
volver