EDUCANAVE
Cruz Fernandez. As novas tecnoloxías aplicadas á educación: Infantil, Primaria, Ingles e Xogos.
Importante número de recursos educativos dixitais. Estructurada en catro seccións: Infantil, Primaria, Inglés e Xogos. Dentro de cada sección os recursos están clasificados por áreas temáticas ou competencias.
VISITAR

Propón unha viaxe polo mundo das novas tecnolocías aplicadas á educación onde os alumnos, pais e profesores que se embarquen descubrirán enlaces a recursos educativos dixitais cos que enriquecer os coñecementos adquiridos en educación Infantil e Primaria.


Espazo virtual moi útil no que se simplifica o acceso a múltiples recursos educativos dispersos en internet.

volver