EDUCACIÓN FÍSICA. PROYECTO LUDOS
Ministerio de Educación e Ciencia (CNICE). Recursos multimedia de Educación Fisica para primaria, profesorado e familias.
Este proxecto ofrece múltiples recursos multimedia e iteractivos para a aprendizaxe na área de E. F. de Ed. Primaria. Actividades clasificadas por ciclos, tratan sobre temas relacionados co deporte.
VISITAR
Educación Física. Proyecto Ludos (CNICE)
Importante conxunto de recursos informativos e educativos multimedia e interactivos  da área de Educación Física para alumnos de primaria, profesores e pais.
Alumnado: esta é a zona máis desarrollada; as actividades están clasificadas por ciclos.
Profesorado: entrada específica para o profesorado onde se localizan recursos profesionais para a docencia.
Público: para pais/nais/familiares do alumnado, etc. Recompila importante información sobre a actividade física na sociedade actual para os distintos tramos de idade: nenos, adultos e maiores.

volver