CONOCE LA BIBLIA
Recurso iterativo para coñecer libros e personaxes da Biblia.
Aparece dividido en dous grandes bloques, Antigo Testamento e Novo Testamento. Ademais de coñecer os personaxes e libros permítenos realizar actividades.
VISITAR


Conta cunha barra de menú con catro opcións
Antigo Testamento, Novo Testamento, Indice e Enlaces.Páxina ben organizada e con moita información.volver