MEDIACIÓN FAMILIAR: RUPTURA DE PAREJA, NO DE FAMILIA.
Programa de mediación familiar.
Orientacións para a xestión positiva da ruptura de parella.
Mediación e programas de apoio ás familias
VISITAR
Ante o incremento de parellas que se separan e o feito de que a separación dos pais repercute nos fillos, xurde este programa "Ruptura de parella, non de familia", unha iniciativa pioneira en España que tenta dar resposta ás necesidades psicoemocionais e educativas derivadas da separación dos proxenitores.
volver