ESCUELA DE PADRES
Ligazóns a documentos e artigos de gran interese para pais dende Infantil ata Bacharelato.
Páxina de axuda e orientación para pais/nais con nenos en idade escolar.
VISITAR

Comportamentos inadecuados, problemas de saúde, dificultades escolares e de relación, ... Que significan, por que se producen e ata que punto os propios pais poden abordalos; de que xeito poden favorecer o desenvolvemento dos seus fillos e a convivencia da familia.

volver