OBRADOIRO DE ESCRITURA (AUTOBIOGRAFÍA)
Lectores autónomos
Autor:
Biblioforte
consultar biografía
Categoría:
Guías
Idioma:
Guía en pdf para reencher e redactar unha autobiografía.
Arquivo realizado por Mª Sol Sánchez, responsable da biblioteca para facilitar a redacción dunha autobiografía.
DESCARGAR
Esta é unha das varias guías elaboradas para o coñecemento e uso de varias técnicas de escritura. Fomenta o uso de diferentes tipos de redacción, o coñecemento das súas características e da súa estrutura básica.

Neste caso pretendese que o alumnado, coñeza e empregue  a estrutura básica dunha redacción autobiográfica, dun xeito creativo e práctico, redactando.

volver