IV CENTENARIO: BARTOLOMÉ ESTEBÁN MURILLO (NIVEL INICIAL)
Prelectores
Autor:
Dpto Relixión
consultar biografía
Categoría:
Arte
Idioma:
Proxecto elaborado polo Dpto de Relixión sobre Bartolomé Estebán Murillo no ano que se conmemorar o IV centenario do seu nacemento.
Información biográfica sobre Murillo, as súas obras e proposta de actividades de observación, investigación, comprensión, plástica…
DESCARGAR


Este proxecto realizase con motivo do IV Centenario do
nacemento de Bartolomé Estebán Murillo, un importante pintor que pinta moitos
cadros de tipo relixioso e de nenos da súa época. A través dos seus cadros
podemos coñecer importantes aspectos da sociedade daquel momento e comparala
coa nosa.


Proposta de diferentes actividades coa finalidade de coñecer
este gran pintor do Barroco español e despertar no alumnado o gusto pola
pintura, o interese por coñecer grandes artistas, visitar museos e potenciar
as dotes artisticas do alumnado e a capacidade de investigación.


volver