INFORMACIÓN INCLUSIVA- SIMULACRO DE INCENDIOS
Sen determinar
Autor:
Biblioforte
consultar biografía
Categoría:
Guías
Idioma:
Arquivo realizado por Mª Sol Sánchez, responsable da Biblioteca Escolar e do Dpto. de Relixión, para facilitar o acceso a información a todo alumnado.
PDF que conten información en pictogramas sobre os pasos a seguir, en caso de incendio, nas dependencias do CEIP PLURILINGÜE DE MONFORTE.
DESCARGAR

Trátase dun material que forma
parte dunha serie de documentos informativos inclusivos realizados dende
a biblioteca; unha biblioteca que, dende os seus inicios, intenta ser
inclusiva e facilitar a cada
quen a atención e o material máis idóneo.


Para a realización desta serie de documentos foron imprescindibles os pictogramas da páxina web  de Arasaac (http://www.arasaac.org/index.php), páxina da que se collen o 99% dos pictogramas usados.volver