GUIÓN - COMENTARIO OBRAS DE ARTE (PINTURA)
Lectores autónomos
Autor:
Dpto Relixión
consultar biografía
Categoría:
Arte
Idioma:
Guión en pdf para reencher e comentar Obras de Arte (Pintura)
Arquivo realizado por Mª Sol Sánchez, responsable da biblioteca e do dpto. de relixión, para facilitar o comentario de obras de arte e fomentar as estratexias de busca na internet
DESCARGAR
Non se pretende avaliar os coñecementos artísticos do alumnado, senón darlles unha ferramenta para fomentar a observación, a investigación e a síntese, capacidades imprescindibles para a posterior creación de textos informativos (comentarios artísticos) coa información relevante e a redacción axeitada.


Non é necesario que o alumno recoñeza, por exemplo, o estilo artístico dunha obra, pero é imprescindible que aprenda a buscar en internet e buscar en páxinas fiables que lle aporten a información que precisa para completar a ficha. Unha vez completa a ficha é máis fácil redactar un comentario ordenado e preciso. Ademais achega unhas pautas descritivas que facilitará a descrición da escena ou escenas


Todo elo coa finalidade de fomentar a comprensión lectora, a expresión escrita e oral e o emprego das novas tecnoloxías.

volver