GUÍA DE USUARIOS. BIBLIOFORTE
Sen determinar
Autor:
Biblioforte
consultar biografía
Categoría:
Guías
Idioma:
Arquivo realizado por Mª Sol Sánchez, responsable da Biblioteca Escolar e do Dpto. de Relixión, para facilitar a integración de todo alumnado.
PDF que conten a guía de usuarios en pictogramas da nosa biblioteca, Biblioforte, a Biblioteca do CEIP PLURILINGÜE DE MONFORTE.
DESCARGAR


Trátase dun material que forma  parte dunha serie de documentos informativos
inclusivos realizados dende a biblioteca; unha biblioteca que, dende os seus
inicios, intenta ser  inclusiva e
facilitar a cada quen a atención e o material máis idóneo.Para a realización desta serie de documentos foron  imprescindibles os pictogramas da páxina
web  de Arasaac (http://www.arasaac.org/index.php),
páxina da que se collen o 99% dos pictogramas usados.volver