SUMAR SIN PARAR (51-P1)
""Sumar sin parar", da Xunta de Castela e León, consiste en sumar varios números para obter un resultado dado e nun tempo determinado para completar o xogo. Por elo, aínda que non é moi dificultoso é estimulante por ser competitivo con un mesmo e cos outros. Recomendado a partir de 8 anos.
VISITAR
Recurso de Sumas recomendado a partir de 8 anos.
volver