PORTAL DAS PALABRAS
Espazo para a difusión do léxico e a lexicografía do galego.
Creado pola Real Academia Galega (RAG) e a Fundación Barrié.
VISITAR
O Portal das Palabras é unha iniciativa conxunta da Real Academia Galega e da Fundación Barrié para difundir e promover o traballo lexicográfico da Academia. A través de artigos, xogos e vídeos. O Portal ofrece un enfoque atractivo para unha das tarefas máis relevantes e socialmente significativas da Academia: o cultivo do léxico
volver