PICTOTRADUCTOR
Aplicación web gratuíta que nos permite escribir con pictogramas.
É un proxecto desenrolado para facilitar la comunicación con persoas que teñen dificultades de expresión mediante a linguaxe oral e que se comunican mais eficientemente mediante imaxes.
VISITAR

Pictotraductor é unha aplicación desenrolada por Grupo
Promedia , para a comunicación con pictogramas en autismo e otros trastornos
da comunicación.

Incorpora
funcionalidades interesantes como a posibilidade de facer o negativo de calquera
pictograma utilizando sufixos diante da palabra (-non) e a creación de
pictogramas de textos para aquelas palabras que non dispoñamos de pictogramas da base de datos de ARASAAC ou dentro dos pictogramas que teñamos subidos ao noso
espazo de traballo persoal.

volver