PICTOSONIDOS
Aplicación para a comprensión e adquisición de vocabulario a través de locucións verbais e sons asociados.
Pictogramas organizados por categorías: transportes, alimentos, cociña, animais, etc.
VISITAR
A través de pictogramas, con sons e locucións asociadas, axúdase a comprender e adquirir e incrementar vocabulario nas persoas con trastornos de comunicación oral, que aprenden máis facilmente a través das imaxes.
Cada pictograma leva asociada unha locución de voz coa palabra e nalgúns casos tamén do propio son.
volver