PICTOCUENTOS
Contos clásicos en pictogramas. Alumnado de infantil e 1º de primaria
Recurso que emprega estratexías de comunicación alternativa para nenos e nenas que presentan dificultades na linguaxe oral
VISITAR
Contos con pictogramas especialmente recomendados para Educación Infantil e TEA. 
Trátase de contos accesibles a todos e especialmente para nenos autistas.
Pódense atopar contos de Disney, contos que educan en valores, etc.
volver