MATENAVE
Sumas, restas e multiplicación para 3º, 4º, 5º e 6º de primaria.
Xogos matemáticos en 4 niveis para traballar a suma, a resta e a multiplicación.
VISITAR

Velila ao mando da matenave é un conxunto de xogos para
practicar a suma, resta e multiplicación.Velila, a vedoque astronauta, defende o noso planeta. Áos
mandos daa Matenave, ten que destruír os meteoritos. Hai que mover a nave coas
frechas e disparar aos meteoritos para destruílos. Aos que leven operacións
correctas , disparáselles coa B. As operacións incorrectas con letra M.O xogo ten 4 niveis de dificultade crecente, cada un
deles coa opción de suma, resta e multiplicación.

volver