AYUDA A LA LECTOESCRITURA
Aplicación desenrolada pola “Junta de Andalucía” na que se presentan varias actividades de ortografía, lectura, escritura e vocabulario. Tamén ofrece algúns xogos.
VISITAR
Aplicación con actividades de lecto escritura. Junta de Andalucia.
volver