SINALIZACIÓN INCLUSIVA - PICTOGRAMAS DEPENDENCIAS DO CEIP MONFORTE
Sen determinar
Autor:
Biblioforte
consultar biografía
Categoría:
Guías
Idioma:
Arquivo realizado por Mª Sol Sánchez, responsable da Biblioteca Escolar e do Dpto. de Relixión, para facilitar a integración de todo alumnado.
Pictogramas que identifican as distintas dependencias do CEIP PLURILINGÜE DE MONFORTE.
DESCARGARPictogramas informativos situados nas distintas
dependencias do centro para facilitar a súa localización.


Trátase dun material que forma parte dunha serie de documentos informativos inclusivos realizados dende a biblioteca; unha biblioteca que, dende os seus inicios, tenta ser inclusiva e facilitar a cada quen a atención e o material máis idóneo.

Para a realización desta serie de documentos
foron  imprescindibles os pictogramas da páxina

web  de Arasaac (http://www.arasaac.org/index.php),

páxina da que se collen o 99% dos pictogramas usados
volver