SINALIZACIÓN INCLUSIVA- CDU EN PICTOGRAMAS
Sen determinar
Autor:
Biblioforte
consultar biografía
Categoría:
Guías
Idioma:
Arquivo realizado por Mª Sol Sánchez, responsable da Biblioteca Escolar e do Dpto. de Relixión, para facilitar a integración de todo alumnado
PDF que conten a CDU en pictogramas. CDU simplificada usada en Biblioforte, a Biblioteca do CEIP PLURILINGÜE DE MONFORTE.
DESCARGAR

Trátase dun material que forma
parte dunha serie de documentos informativos inclusivos realizados dende
a biblioteca; unha biblioteca que, dende os seus inicios, tenta ser
inclusiva e facilitar a cada
quen a atención e o material máis idóneo.

Para a realización desta serie de documentos foron  imprescindibles os pictogramas da páxina
web  de Arasaac (http://www.arasaac.org/index.php),
páxina da que se collen o 99% dos pictogramas usados.

volver