SEÑALIZACIÓN INCLUSIVA: PANEIS INFORMATIVOS. DEPENDENCIAS DO CEIP MONFORTE
Sen determinar
Autor:
Biblioforte
consultar biografía
Categoría:
Guías
Idioma:
Arquivo realizado por Mª Sol Sánchez, responsable da Biblioteca Escolar e do Dpto. de Relixión, para facilitar a integración de todo alumnado.
Paneis informativos inclusivos para facilitar a localización das distintas dependencias do CEIP PLURILINGÜE DE MONFORTE.
DESCARGAR


Catro paneis  informativos con pictogramas situados nos distintos andares do centro para facilitar a orientación e localización de cada unha das súas dependencias.


Trátase dun material que forma parte dunha serie de documentos informativos inclusivos realizados dende a biblioteca; unha biblioteca que, dende os seus inicios, tenta ser inclusiva e facilitar a cada quen a atención e o material máis idóneo.


Para a realización desta serie de documentos foron  imprescindibles os pictogramas da páxina web  de Arasaac (http://www.arasaac.org/index.php), páxina da que se collen o 99% dos pictogramas usados.


volver