OBRADOIRO DE LECTURA (FRASE DO DÍA)
Lectores autónomos
Autor:
Biblioforte
consultar biografía
Categoría:
Guías
Idioma:
Guía para analizar o contido e/ou a mensaxe que se nos quere transmitir en determinadas frases
Arquivo realizado por Mª Sol Sánchez, responsable da biblioteca e do dpto. de relixión, para facilitar a comprensión lectora a través de frases célebres.
DESCARGAR


Pretendese facilitar ao alumnado a tarefa
comprensiva de frases célebres e de amplo contido.

volver