OBRADOIRO DE LECTURA (COMPRENSIÓN)
Lectores autónomos
Autor:
Biblioforte
consultar biografía
Categoría:
Guías
Idioma:
Guía en pdf para reencher e analizar a comprensión lectora dun fragmento escrito, oral e/ou audiovisual.
.Arquivo realizado por Mª Sol Sánchez, responsable da biblioteca e do dpto. de relixión, para facilitar a comprensión lectora nas súas diferentes manifestacións
DESCARGAR
Pretendese facilitar ao alumnado a tarefa
comprensiva de todo tipo de documentos para deste xeito coñecer o que nos quere
transmitir nunha comunicación.


volver