OBRADOIRO DE ESCRITURA (CONTOS)
Lectores autónomos
Autor:
Biblioforte
consultar biografía
Categoría:
Guías
Idioma:
Guía en pdf para reencher e escribir un conto.
Arquivo realizado por Mª Sol Sánchez, responsable da biblioteca para facilitar a redacción dun conto.
DESCARGAR
Esta é unha das varias guías elaboradas para o coñecemento e uso de varias técnicas de escritura, fomentando o uso de diferentes tipos de redacción, o coñecemento das súas características e a súa

estrutura básica.

Neste caso pretendese que o alumnado, coñeza e empregue  a estrutura básica da redacción dun conto, dun xeito creativo e práctico, narrando.

volver