OBRADOIRO DE ESCRITURA (BIOGRAFÍA)
Lectores autónomos
Autor:
Biblioforte
consultar biografía
Categoría:
Guías
Idioma:
Guía en pdf para reencher e redactar unha biografía.
Arquivo realizado por Mª Sol Sánchez, responsable da biblioteca e do dpto. de relixión, para facilitar a redacción dunha biografía.
DESCARGAR
Esta é unha das varias guías elaboradas para o coñecemento e uso de varias técnicas de escritura, fomentando o uso de diferentes tipos de redacción, o coñecemento das súas características e a súa estrutura básica.
Neste caso pretendese que o alumnado, coñeza e empregue  a estrutura básica dunha redacción biográfica, dun xeito creativo e práctico, redactando.


volver