OBRADOIRO DE ESCRITURA (APRENDO PALABRAS)
Lectores autónomos
Autor:
Biblioforte
consultar biografía
Categoría:
Guías
Idioma:
Pdf para reencher e ir elaborando o noso propio dicionario de palabras novas.
Arquivo realizado por Mª Sol Sánchez, responsable da biblioteca e do dpto. de relixión, para fomentar no alumnado o gusto por ampliar o vocabulario
DESCARGAR


Preténdese que o alumnado amplíe dia a día o seu léxico e deste xeito a súa expresión oral e escrita sexa máis rica.volver